Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οι ελληνικές τράπεζες θα εμφανίσουν έως 9,9 δις νέες προβλέψεις λόγω της Blackrock

17/10/2011
tags:

Ομοιότητες και διαφορές με την Ιρλανδία….


Μεταξύ των τραπεζικών στελεχών οι απόψεις διίστανται για το ποιο θα είναι τελικά το ύψος των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια μεταξύ των τραπεζών.
Περί τα  7 και 9,9  δις ευρώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν οι νέες προβλέψεις των ελληνικών τραπεζών για επισφαλή – προβληματικά δάνεια από την διαγνωστική μελέτη της Blackrock η οποία είναι έτοιμη σε 6-7εβδομάδες. 
Η αισιόδοξη εκτίμηση κάνει λόγο για νέες προβλέψεις περί τα  7 δις ευρώ και η απαισιόδοξη για 12-14 δις ευρώ. 
Με βάση την έρευνα του http://www.bankingnews.gr προκύπτει ότι σε δείγμα των 12 μεγαλύτερων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορεί να προκύψουν νέες προβλέψεις 9,9  δις ευρώ.
Να σημειωθεί ότι σε αυτά τα 9,9 δις ευρώ δεν περιλαμβάνονται οι κυπριακές τράπεζες ενώ έχουν καταγραφεί τα 700 εκατ ευρώ της Proton bank ως γεγονός πλέον μετά την μεταφορά προβληματικών δανείων στην Bad Bank.
Τα 9,9 δις ευρώ μάλλον αντικατοπτρίζουν την ελληνική πραγματικότητα αν ληφθεί υπόψη ότι μόνο τα δάνεια των επιχειρήσεων Λαυρεντιάδη φθάνουν τα 1,7 με 1,8 δις ευρώ και πλην Proton bank τα 1,1 με 1,2 δις ευρώ τα οποία θα τύχουν της ίδια αξιολόγησης από την Blackrock. 
Π.χ. θα ήταν αδιανόητο τα δάνεια του Λ Λαυρεντιάδη στην Proton bank να θεωρούνται όλα επισφαλή και να καταλήξουν στην Bad Bank και τα δάνεια του Λαυρεντιάδη στις άλλες τράπεζες να θεωρούνται ασφαλή.
Αν τα αποτελέσματα της Blackrock βγουν ωραιοποιημένα καθώς υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο π.χ. μιλούν κάποιοι για επιβάρυνση μόλις 4,5 δις ευρώ για τις τράπεζες  θα αποτελεί φιάσκο, δεν θα πείσει τις αγορές και θα εκθέσει την Blackrock.
Από την άλλη μάλλον είναι απίθανό να καταλήξει σε κάποιο ακραίο σενάριο πάνω από 15 δις ευρώ νέες προβλέψεις η Blackrock λόγω της υφής των προβληματικών δανείων που εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες
*
 Ομοιότητες και διαφορές με την Ιρλανδία

Οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ ελληνικών και Ιρλανδικών τραπεζών είναι πολλές και ουσιώδεις.
Το Ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα υπερμόχλευσε τα δάνεια και το κυριότερο δάνεισε σε πολλαπλάσιο βαθμό τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην χώρα. 
Η Ιρλανδική οικονομία εξελισσόταν ομαλά ώσπου κατέρρευσε το τραπεζικό σύστημα.
Το 2009 η Ιρλανδία δημιούργησε την National Asset Management Agency την γνωστή NAMA, την Εθνική υπηρεσία διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των Ιρλανδικών τραπεζών. Επίσημα ξεκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου του 2009 ενώ τον Σεπτέμβριο είχε κατατεθεί ο νόμος για την σύσταση της NAMA.
Το βασικό πρόβλημα των Ιρλανδικών τραπεζών ήταν ο υπερβολικός δανεισμός σε στεγαστικά και ακίνητα πάσης φύσεως.
Η αγορά ακινήτων σημείωσε μεγάλη κάμψη το 2007 οδηγώντας σε μεγάλες απομειώσεις στα στεγαστικά δάνεια από τις τράπεζες.
Οι μεγάλες απομειώσεις οδήγησαν ακολούθως σε μεγάλες μειώσεις κεφαλαίων καθιστώντας τις Ιρλανδικές τράπεζες κεφαλαιακά ανεπαρκείς. Τον Φεβρουάριο του 2010,  5 τράπεζες υπέβαλλαν αίτημα προσχώρησης στο NAMA και ήταν η Allied Irish Bank, Bank oh Ireland, η Anglo Irish bank, η Irish Nationwide Building bank και η EBS Building Society.
Στην ΝΑΜΑ που διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού κατ΄ ουσία δάνεια των Ιρλανδικών τραπεζών τελικά μεταφέρθηκαν 71 δις ευρώ προβληματικές χορηγήσεις.
Ουσιαστικά μεταφέρθηκαν δάνεια 850 μεγάλων οφειλετών, περίπου και 11 χιλ δάνεια νοικοκυριών.
Η NAMA  απέκτησε τα δάνεια σε αγοραίες τιμές με βάση τις τιμές των ακινήτων καθώς τα προβληματικά δάνεια ήταν κυρίως στεγαστικά. Κατά μέσο όρο η NAMA απέκτησε τα περιουσιακά προβληματικά στοιχεία των Ιρλανδικών τραπεζών με discount 58%.
Η Τρόικα μετά την δημιουργία της NAMA αποφάσισε να υλοποιήσει διαγνωστική μελέτη για να αξιολογήσει για το αν και κατά πόσο είναι επαρκείς οι προβλέψεις των Ιρλανδικών τραπεζών. Γι΄ αυτή την πολύ ειδικευμένη έρευνα η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας ανέθεσε στην Blackrock να αναλάβει να εκπονήσει διαγνωστική μελέτη.
Όταν η Blackrock εκπόνησε την διαγνωστική μελέτη για τις Ιρλανδικές τράπεζες προέκυψε ότι οι νέες προβλέψεις φθάνουν το 4 με 4,5% των συνολικών δανείων – στην 3ετία 10,1% –  ποσό ρεαλιστικό μετά την αφαίρεση των προβληματικών δανείων τα οποία απέκτησε η NAMA.
Το συμπέρασμα από την Ιρλανδία είναι ότι μετά την NAMA οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια ήταν σε μεγάλο βαθμό διαχειρίσιμες.

Η περίπτωση της Ελλάδος

Προφανώς και στην Ελλάδα δεν υπάρχει NAMA, άρα αυτό αποτελεί την πρώτη και ουσιαστική διαφορά μεταξύ ελληνικών και ιρλανδικών τραπεζών.
Η δεύτερη και εξίσου σημαντική διαφορά είναι ότι οι τράπεζες στην Ιρλανδία προκάλεσαν την κρίση στην Ιρλανδική οικονομία, ενώ στην Ελλάδα συνέβη το αντίθετο.
Στην Ελλάδα οι τράπεζες έχουν απαξιωθεί λόγω των χαρτοφυλακίων ομολόγων που διαθέτουν, απλά γιατί δάνεισαν το ελληνικό κράτος.
Η τρίτη εξίσου σημαντική διαφορά είναι ότι το προφίλ ρίσκου που ανέλαβαν οι ελληνικές τράπεζες παραμένει συντηρητικό σε γενικές γραμμές.
Με την προσφυγή της σε μηχανισμό στήριξης η Ελλάδα μεταξύ της πλειάδας των υποχρεώσεων που ανέλαβε ήταν η ΤτΕ να ορίσει ένα διεθνή οίκο να αξιολογήσει την ποιότητα των δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Έτσι ανέθεσε στην Blackrock η οποία έλεγξε και τις Ιρλανδικές τράπεζες να διερευνήσει την ποιότητα των δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Η ΤτΕ ζήτησε από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας ενημέρωση ώστε να έχει μια σφαιρική εικόνα για το πώς θα διαχειριστεί την διαγνωστική μελέτη της Blackrock.
H Blackrock με ομάδα 40 στελεχών διερευνά με μεγάλη προσοχή τα χαρτοφυλάκια δανείων των ελληνικών τραπεζών και με βάση τις τελευταίες πληροφορίες θα υλοποιηθεί οικονομική απεικόνιση της ποιότητας των δανείων και της πολιτικής προβλέψεων των νέων τραπεζών.
Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί
1)Τα μετοχοδάνεια τα οποία θα αξιολογηθούν στην εξής βάση. Όσα μετοχοδάνεια στηρίζονται μόνο σε εγγύηση μετοχών θα πρέπει να διενεργηθεί πρόβλεψη για όλο το δάνειο.
Αν υπάρχει και άλλη εμπράγματη εξασφάλιση τότε θα αξιολογείται με διαφορετικές παραμέτρους.
2)Τα αναχρηματοδοτούμενα επιχειρηματικά  δάνεια πάσης φύσεως έχουν τεθεί υπό στενή παρακολούθηση. Με βάση ενδείξεις τα επιχειρηματικά δάνεια μεγάλων εταιριών επιδεικνύουν πολύ καλύτερη συμπεριφορά των μικρομεσαίων
3) Τα στεγαστικά δάνεια και καταναλωτικά που ήταν η πηγή προβλήματος των Ιρλανδικών τραπεζών.
4)Μεγάλη σημασία δίδεται στις εμπράγματες εξασφαλίσεις. Στο μέτωπο αυτό και σε γενικές γραμμές η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών δεν είναι τόσο αρνητική.
5)Με βάση πληροφορίες η Blackrock έλεγξε δάνεια τα οποία είχαν χορηγηθεί ακόμη και από το 2000 -1998 και αυτό αποδεικνύει ότι οι έλεγχοι είναι εις βάθος και συστηματοποιημένοι.
6)Το coverage ratio δηλαδή ο συντελεστής κάλυψης θα αυξηθεί στο τραπεζικό σύστημα
Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα υπάρξει αύξηση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια στην Ελλάδα.
Οι συνολικές χορηγήσεις ανέρχονται στα 255 δις ευρώ και το κομβικό ερώτημα είναι πόσες μπορεί να είναι οι προβλέψεις και πόσο θα επιβαρυνθεί το NPLs;
Η περίπτωση της Ιρλανδίας αξιολογείται μεν αλλά δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα. Όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην Ιρλανδία την διαγνωστική μελέτη των 92 σελίδων  την εκπόνησε η Blackrock η οποία  επισημοποιήθηκε. (Διαβάζοντας τις 92 σελίδες της έκθεσης της Blackrock για λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας δεν συμμεριζόμαστε απόλυτα την αισιόδοξη προσέγγιση των τραπεζιτών ότι οι νέες προβλέψεις για δάνεια θα είναι πολύ ελεγχόμενες αλλά σίγουρα δεν θα είναι και υπερβολικά μεγάλες)
Να σημειωθεί ότι με βάση το μοντέλο που υιοθετήθηκε,  χρησιμοποιήθηκαν το βασικό και το stress tests σενάριο της Blackrock για το διάστημα 2011 με 2013.
Η αντίστοιχη διαγνωστική μελέτη στις Ιρλανδικές τράπεζες, η μελέτη  της Blackrock δηλαδή  κατέδειξε μια επιβάρυνση 4% με 4,5% στο σύστημα σε νέες προβλέψεις.
Να αξιολογηθεί επίσης ότι αξιολογούνται τα δάνεια με βάση την δομή τους , καταναλωτικά, στεγαστικά, μικρών επιχειρήσεων και μεγάλων εταιριών.

Πιθανή επιβάρυνση από την BlackRock στο τραπεζικό σύστημα

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζες NPLs6/2011 Νέες προβλέψειςBlackRock Ζημίες από Blackrock και νέο haircut έως 50%
Εθνική 4,25 1,8 6
Alpha 2,5 1,4-1,6 2,7
Eurobank 4,5 2,2 4,4
Πειραιώς 3,67 1,6 4
Κύπρου* 1,305 – (0,400) 0,700
Marfin* 1 – (0,400) 0,700
ATE 1,77 0,800 3
TT 0,250 0,100 1,4
Αttica bank 0,200 0,250 0,350
Proton bank 0,110 (0,700) 0,900
Emporiki 3,15 0,700 0,800
Geniki bank 1,020 0,230 0,380
Σύνολο 22,805 9,9 25,45


*Κύπρου και Marfin δεν θα αξιολογηθούν από την Blackrock αλλά…θα αξιολογηθούν από την αγορά…

———————————–

Η διαγνωστική μελέτη της BlackRock για τις ιρλανδικές τράπεζες της περιόδου 2011-2013

Ποσοστά επί του συνόλου των δανείων

Ποσά σε δις ευρώ

ΑΙΒ BOI ILP Total
Δάνεια Βασικό -Stress Βασικό Stress Βασικό Stress Βασικό Stress
Στεγαστικά 2,005 – 3,066(6,5% – 9,9%) 1,361 – 2,366(2,3% – 3,9%) 1,624 – 2,679(4,8% – 7,9%) 5,838 – 9,491(4,1% – 6,7%)
Επιχειρημ. 564 – 972(2,7% –4,7%) 799 – 1,179(3,5% – 5,2%) 0 – 0(0% – 0%) 1,362 – 2,151(3,1% – 4,9%)
ΜΜΕ 2,157 – 2,674(11,2%13,9%) 1,445 – 1,837(8,4% –10,6%) 0 – 0(0%) – (0%) 3,603 – 4,511(9,9% -12,3%)
CRE 3,653 – 4,490(21%-26,2%) 3,148 – 3,847(15,4%-18,8%) 231 – 400(11,3%-19,5%) 7,159 – 8,934(17,7%-22,1%)
Καταναλ. 1,167 – 1,403(20,8% –25%) 627 – 891(11,5%-16,4%) 259 – 342(15,6%-20,7%) 2,052 – 2,635(16,1%-20,7%)
Σύνολο 9,545 -12,604(10% -13,4%) 7,380 – 10,119(5,9% – 8%) 2,114 – 3,421(5,6% – 9,1%) 20 – 27,722(7,3% –10,1%)

Πηγή Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας – BlackRock -Επεξεργασία –

-Επεξεργασία στοιχείων, bankingnews.gr

Πέτρος Λεωτσάκος

.
Advertisements
No comments yet

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: